Share

Mer om min C-uppsats

För att sammanfatta: den svenska bloggosfären består av en liten grupp unga tjejer. Dessa tjejer skriver om mode eller andra saker som är ointressanta för den absoluta majoriteten av svenska folket. (DN, 09-07-04)

Enligt författaren är alla bloggar ”ointressanta och betydelselösa” eftersom det bara är ”en liten grupp unga tjejer” som bloggar, och som dessutom skriver om mode och andra, enligt honom, oviktiga saker. Artikelförfattaren generaliserar grovt och döljer därmed den mångfald som finns både i bloggosfären i stort och bland de unga tjejernas bloggar.

”Samhällsdebatt” och ”etablissemang” definieras utifrån manliga tolkningsramar, där mode skapas som en motsats till verkligt viktiga frågor, och på det sättet exkluderas ur samhällsdebatten. Manliga tolkningsramar för vad som är viktigt, samt klassiska uppdelningar i privat och offentlig sfär, används alltså för att skapa en diskurs där tjejers liv och intressen blir värdelösa.


Mycket av det jag hittade i mediabruset var väldigt nedvärderande gentemot tjejers bloggande (kanske inte så förvånande för alla er som själva bloggar - hur brukar folk reagera när ni berättar det?). Till det här inlägget har jag valt ut några citat ur den 40 sidor långa uppsatsen, så som ni förstår är det inte alls heltäckande eller ger en rättvis bild av hela studien. Uppsatsen i sin helhet kommer att läggas ut på min institutions hemsida den 20:e januari, så att vem som helst kan läsa den. Jag lovar att länka när det är dags!

Här handlar det om mode:


Tillsammans startade de webbtidningen Radar Magazine. Vi träffas för att tala pengar i bloggosfären. Det finns mängder av bilder på Emma Svensson på hennes blogg. Blont välkammat hår, stora gröna ögon, svarta moderiktiga kläder. När Sydsvenskans fotograf ska ta bilder säger hon att hon hellre står bakom kameran. Men vant kastar hon iväg pose efter pose rakt in i kameralinsen. (Sydsvenskan , 09-12-08)

Intervjun ska handla om hur det fungerar att tjäna pengar som bloggare och på nättidningar, men redan i andra stycket beskrivs Emma Svenssons utseende ingående, och hon misstänkliggörs genom beskrivningen av hur hon ”kastar iväg pose efter pose” trots att hon sagt att hon hellre står bakom kameran. Det är inte relevant för artikelns fokus hur många bilder författarinnan har på sin blogg, utan blir snarast ett sätt för artikelförfattaren att förstärka en ytlighetsdiskurs och nedvärdera hennes åsikter.

Det finns också en del positiva bilder av vårt bloggande!

Det finns motbilder till denna dystra diskurs, även om de är relativt få. [...] han refererar till den ”unga mediesociala kvinnan” som ”den nya mediemogulen [som] precis börjat bygga sitt imperium” (Expressen, 10-01-12). Här kodas tjejernas bloggande som något otroligt positivt som ger dem makt och handlingsutrymme, utan att detta blir så skrämmande att det måste hämmas.


I detta avsnitt fokuserade jag på de enskilda ord som användes för att beskriva och ofta förminska tjejers bloggande:

Några exempel på ord som återfinns är: ”småtjejer” (Sydsvenskan, 09-05-09), ”inte bara en sockersöt blogg utan substans också”, ”modern husmor”, ”reklamhora”, ”blogghysterin” (SvD, 10-06-18), ”ofattbart små och söta fjortisar, med för lite kläder och pussmunnar” (Expressen, 09-11-10), ”rosa, gulligt och snällt”, ”platinablonda attackbloggar” (SvD, 09-10-23) ”vulgobloggare” och ”vår tids superstjärnor, den nya tidens Britney Spears” (Expressen, 09-09-04). Många ord och uttryck har en betydelsebärande negativt laddad femininitet, så som ”hora”, ”hysteri” och ”vulgo” (kort för vulgär), medan andra förlitar sig på den inneboende maktlöshet och ogiltigförklarande som ”flickiga” ord kan ha (Fridh & Söderström, 2010, DuPree Begos 1987), genom att ställa flickigheten, ”sockersöt”, mot ett positivt laddat och tungt vägande ord som ”substans”.


Lite teori. Språket är förstås lite annorluna i en akademisk uppsats jämfört med här på bloggen, men det är bara att kommentera och fråga om det är något begrepp som låter helskumt men intressant:

Bloggläsande kodas som feminint på samma sätt som såpatittande och romantikläsande, genom att det knyter an till den diskurs om kvinnlig relationsorientering som finns i vår kultur och skapar ett behov av mer intimitet, vilket är starkt förknippat med kvinnlighet (Modleski, 1987:91). På samma sätt konstrueras bloggar som dålig kultur genom att kvinnor konsumerar dem, snarare än tvärtom (Skeggs & Wood, 2008).


Det här är ett utdrag ur min slutdiskussion, så det här är alltså vad jag kom fram till (typ):

Det är ganska onödigt med bloggar. Jag tycker till och med att min egen blogg suger, skrattar Gina Dirawi. (SvD, 10-10-01)

Detta citat kommer från en intervju med en av Sveriges största unga kvinnliga bloggare, och kommer att visa sig vara en ganska träffade sammanfattning av den diskurs som finns kring tjejers bloggande i Sverige, även om positiva öppningar också framträder.

Den stigmatiserande bloggosfären tvingar tjejerna till en ständig förhandling, där erkännande och stolthet ofta följs av distansering eller avfärdande. Även om tjejerna använde sig av denna strategi för att inte verka ”sorgliga”, finns också ett motstånd till den nedvärderande lättsamheten och ett ifrågasättande av vem som egentligen bestämmer vilka bloggar som ska få status. Tjejernas egen perception av bloggosfären långt mer nyanserad än medias. Detta motstånd genererar inte någon reell ändring av samhällsdiskursen, men det öppnar för nya förståelser och visar på att strukturerna som nedvärderar tjejers erfarenheter i är fasta.

Bloggande har blivit en stor rörelse bland unga tjejer i Sverige idag, där viktiga kulturella koder och gemenskap produceras. Det existerar dock inom ramen för en kommersiellt styrd marknad, vilket tar sig tydliga uttryck i bloggportalernas utformning. Inbyggt i bloggen som medium finns normbrytande aspekter, så som att den automatiskt gör det privata publikt, vilket gör att bloggande tjejer hamnar i en svår position när de måste finna sin plats i en stigmatiserad sfär, kantad av normer.


Som ni märker har jag inte alls fokuserat på feministiska bloggar eller "välskrivna", "ordentliga" bloggar, utan sett till bloggosfären som helhet. Jag vet att min egen typ av blogg är i minoritet i bloggosfären, samt att denna mångfals döljs, något jag givetvis tycker är synd. Däremot är jag inte av åsikten att bara politiska bloggar med en massa text är värdefulla. Jag tycker att småtjejer som skriver om sina liv ska kunna vara stolta över det, och inte få en hel massa skit för att de uttrycker sig på Internet. Vad jag kommer fram till i min uppsats är att bloggande anses vara onödigt just för att det är kvinnligt (tjejigt) kodat. Hur många gånger har ni inte hört någon ösa skit över "fjortisbloggar"? Jag har svårt att tänka mig samma äckel inför ett manligt kodat fenomen:

"Asså hockey fyfan va onödigt. Jag hatar folk som spelar hockey - kan de bara fatta att alla inte gillar sport eller?"

Det är få bloggar som skulle vinna litteraturpriset, men kom inte och säg att de är värdelösa för det. Vi sprider information, uttrycker oss själva, provar olika identitetsuttryck och övar upp vår skrivförmåga. Allt handlar om hur vi benämner aktiviteterna. Vilka ord vi använder, vad de orden är laddade med och vem de associeras med. (Det här är i stort sätt vad begreppet "diskurs" går ut på.) Min önskan är att inte en enda tjej ska behöva skämmas över sitt bloggande eller höra att det är onödigt. Eller i alla fall svara alla stroppiga farbröder och töntiga kamrater med ett iskallt:

För mig är det viktigt. Lev med det.

/Zäta
ShareKommentarer
Postat av: Erik Stenman

Det finns ett stort förakt bland de som livnär sig på nätet för dessa enligt dig "tjejiga" bloggar. Det beror inte på att de skriver om mode och annat som är mer aktuellt och intressant för kvinnor utan för att de håller en så låg kvalité på sitt "skrivande". De sämsta bloggarna är de som fått mest utrymme i gammelmedia, inte de som skriver jättebra och intressant. Jag tror media valt att beskriva bloggare så eftersom de faktiskt är ett hot mot traditionell media. Fast jag tycker mig se att det håller på att vända. Tidningar blir mer och mer positivt inställda till bloggare. Blondinbella är ett ypperligt exempel där hon gått från att vara material till tidningarnas skvallersida till att hamna i ekonomi och entreprenöravdelningar.

Jag väljer dock att bortse från eventuella genusperspektiv i mina resonemang. ( Huruvida de sistnämnda skulle vara bättre bara för att det traditionellt varit mansdominerat osv. )Det är inte kul för dem som sliter nästan dygnet runt med sitt egenföretagande inom internet att blandas ihop med dessa bloggare som uppmärksamats i media eftersom verkligheten för de flesta i webbranschen ser helt annorlunda ut. Fast å andra sidan har det bidragit till att höja medvetandet om att man kan livnära sig online bland allmänheten.Det finns många undantag men majoriteten av de mest besökta bloggarna består av tjejer som för att bli populära gjort mer eller mindre provokativa uttalanden som dom egentligen inte står för eller nu senast när någon av dessa bloggare släppte nakenbilder på sig själv för att bli mer uppmärksammad. Jag tycker faktiskt att de är bra att just sådana bloggar motarbetas.Jag håller på med ett projekt just nu där jag ska försöka lista de 10-15 "bästa" bloggarna inom cirka 30 kategorier. Du får gärna komma med förslag inom feministiska bloggar eller övriga kategorier.

Att lista bloggar efter kvalité är inte helt lätt eftersom jag helt uppenbart inte är intresserad av de bloggar majoriteten läser och hur kan jag då säga att min syn på kvalité skulle vara den rätta.

2011-01-12 @ 22:23:36
URL: http://www.nyhetspressen.se
Postat av: Albin

Jag tycker att kritiken mot hockeyister är mycket mer relevant än kritiken mot bloggare; bloggarna tar inte plats i någon relevant bemärkelse av ordet. Internetinfrastrukturen klarar lätt av text i större mängder än vi rimligen kan producera även om vi sätter oss och öser ut text allihopa. Den enda bristvaran vad betraktar internet och bloggar är bristen på ett genomtänkt <em>urval</em> av data, och i någon mån på algoritmer som hjälper en att göra sånt. Att rekommendera websidor eller bloggar till andra på något genomtänkt och standardiserat sätt är nästan svårare än att skriva dem! Men detta står inte i motsats till textproduktion på något sätt.Hockeyisterna däremot leder till en enorm mängd bortslösad talang hos idioter som ska klubba ner varandra i små rinker, ström och material till dessa rinker, kontroll av idiotiska öldrickande hockeysupportrar (åh jag hatar dem!) o.s.v., för att inte tala om att sändningsutrymmet i TV och radio -- som <em>är</em> begränsat -- tas upp av hockey istället för något vettigare. Dessutom kan man argumentera för att det får negativa återverkningar i samhället om man skapar en liten subkultur där det är accepterat och kanske t.o.m. uppskattat att använda våld för personlig vinning.

2011-01-12 @ 22:24:11
URL: http://eval.nu/
Postat av: Erik Stenman

Det finns ett stort förakt bland de som livnär sig på nätet för dessa enligt dig "tjejiga" bloggar. Det beror inte på att de skriver om mode och annat som är mer aktuellt och intressant för kvinnor utan för att de håller en så låg kvalité på sitt "skrivande". De sämsta bloggarna är de som fått mest utrymme i gammelmedia, inte de som skriver jättebra och intressant. Jag tror media valt att beskriva bloggare så eftersom de faktiskt är ett hot mot traditionell media. Fast jag tycker mig se att det håller på att vända. Tidningar blir mer och mer positivt inställda till bloggare. Blondinbella är ett ypperligt exempel där hon gått från att vara material till tidningarnas skvallersida till att hamna i ekonomi och entreprenöravdelningar.

Jag väljer dock att bortse från eventuella genusperspektiv i mina resonemang. ( Huruvida de sistnämnda skulle vara bättre bara för att det traditionellt varit mansdominerat osv. )Det är inte kul för dem som sliter nästan dygnet runt med sitt egenföretagande inom internet att blandas ihop med dessa bloggare som uppmärksamats i media eftersom verkligheten för de flesta i webbranschen ser helt annorlunda ut. Fast å andra sidan har det bidragit till att höja medvetandet om att man kan livnära sig online bland allmänheten.Det finns många undantag men majoriteten av de mest besökta bloggarna består av tjejer som för att bli populära gjort mer eller mindre provokativa uttalanden som dom egentligen inte står för eller nu senast när någon av dessa bloggare släppte nakenbilder på sig själv för att bli mer uppmärksammad. Jag tycker faktiskt att de är bra att just sådana bloggar motarbetas.Jag håller på med ett projekt just nu där jag ska försöka lista de 10-15 "bästa" bloggarna inom cirka 30 kategorier. Du får gärna komma med förslag inom feministiska bloggar eller övriga kategorier.

Att lista bloggar efter kvalité är inte helt lätt eftersom jag helt uppenbart inte är intresserad av de bloggar majoriteten läser och hur kan jag då säga att min syn på kvalité skulle vara den rätta.

2011-01-12 @ 22:24:16
URL: http://www.nyhetspressen.se
Postat av: fanny

Det verkar vara en sjukt intressant uppsats. Går den att läsa i sin helhet?

2011-01-12 @ 23:02:56
URL: http://arsinoe.se
Postat av: Fredrik

Det ser intressant ut Sofia! Du får uppdatera senare med hur opponeringen gick, samt vilket betyg du fick. :)Fanny: "Uppsatsen i sin helhet kommer att läggas ut på min institutions hemsida den 20:e januari, så att vem som helst kan läsa den. Jag lovar att länka när det är dags!" ;)Albin:: haha jag vet inte om du är seriös, men nu lyckades du med samma sak som det Sofia verkat finna som ett problem i sin uppsats. Vem är du att säga att hockey är idiotiskt? Och att trycka dess supportrar ner i skiten gör inte saken mycket bättre det heller.

2011-01-13 @ 00:59:01
Postat av: elsa

Vilken intressant uppsats det verkar vara! Jag ska absolut läsa den när den läggs upp.Jag kan verkligen känna igen mig i det där med att förminska och bortförklara och utesluta bloggandet. Det har tagit jättelång tid för mig att faktiskt våga stå upp för min blogg, som jag börjar gilla mer och mer, och inte bara skämta bort den (som många andra gärna gör om bloggar i allmänhet).

2011-01-14 @ 14:24:29
URL: http://elsa89.blogg.se/
Postat av: Hanna

Jag ser fram emot att få läsa uppsatsen i sin helhet! Den verkar otroligt intressant och givande.

2011-01-14 @ 15:42:29
URL: http://helh.blogspot.com
Postat av: KAJ ♥

Vore kul att få kika på den! :) Spännande ämne

2011-01-17 @ 16:32:55
URL: http://kajsworld.wordpress.com/
Postat av: KungMattis

JAVLAR vad jag ser fram emot att lasa detta konststycke!

2011-01-17 @ 17:40:04
URL: http://cornerofkungmattis.blogspot.com
Postat av: Magdalena

Intressant! Välformulerade ord... :)

2011-01-17 @ 18:33:42
Postat av: Andreas Hellohf

Mycket bra skrivet. Bloggande ses ofta på med rynkad panna och förmodligen är det för den "fjortis-stämpel" det har fått. Oförtjänt, och visst är det klassisk patriarkal indelning av vad som anses viktigt och vad som förtjänar att creddas. Kissies blogg har miljoner läsare varje vecka, men är du uttalat en av dem så riskerar du att dumförklaras. För en (ung) kvinnas vardag är inte särskilt viktig. Däremot om du troget följer Bildts äventyr på hans blogg så är du elit. Om du sen tycker att läsa om något av någon som inspirerar och berikar dig är mer intressant än EU:s nya planer på att hindra flyktingar från att komma hit, har inget med det att göra. Basta.Som sagt, väldigt bra skrivet!

2011-01-17 @ 23:43:44
URL: http://www.hellohf.wordpress.com
Postat av: Wilda

Onekligen intressant ämne. Personligen tycker jag det är väldigt synd att det kan vara svårt att hitta bloggar som inte kör på vardag/mode konceptet även om det per se naturligtvis inte är något fel på det konceptet. Har länge irriterat mig på att blogg.se ständigt reproducerar den bilden och extremt sällan lyfter inlägg om globalisering, rättvisa, handelspolitik eller genusfrågor... Dig som veckans blogg tycker jag! (men det lär väl post- koloniala redaktör karin (karinolofsson.se) aldrig gå med på...)

2011-01-19 @ 17:39:45
URL: http://www.wildanilsson.seKommentera, beröm, kritisera, tipsa och fundera - och håll en god samtalston!

Alla kommentarer publiceras, men upprepade eller grova kränkningar eller personangrepp leder till borttagande av kommentarer och spärrning av IP-nummer. Jag är ansvarig för allt innehåll på min blogg och vill främja ett gott diskussionsklimat. Detta är en feministisk normkritisk blogg där alla ska känna sig säkra.


Lämna kvar ett ord eller två:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress (publiceras ej):

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackbackbloglovin RSS 2.0